Browsing: Dossier Social Media

Dossier Social MediaSociale media zijn nog jong – Twitter bestaat in 2016 tien jaar, Facebook 12 jaar –  maar bepalen inmiddels een groot deel van het dagelijks bestaan van de moderne mens. We Whatsappen en Facebooken wat af met z’n allen. Soms raakt een sociaal medium wat op de achtergrond, soms komt er ineens een nieuwe bij en daar is dan altijd weer een publiek voor. 

Het mooie van sociale media is dat het kanalen zijn waarop mensen zelf kunnen publiceren en ook zelf (min of meer)n bepalen welke informatie ze willen ontvangen. En waar ‘tribes’ elkaar vinden, De jeugd zit op het snelle en vluchtige Snapchat, de lifestyle-lovers op Instagram en Pinterest, de sociale dieren op Facebook, de ondernemers en hoger opgeleide professionals op Linkedin en communicatie/meda/marketing/publieke-opinie-luitjes op Twitter. Zo zou je het gebruik kunnen indelen, maar elk jaar verschuift er weet wat. En dat is interessant om bij te houden. Want waar zit jouw publiek? Hoe zet je sociale media in voor je eigen content?

Je leest erover in het Dossier Social Media
1 2